• Bùi Hữu Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại
 • Nguyễn Tuệ Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01672201222
  • Email:
   haidong.hainam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   quê quán: Thanh Bình, Đồng Tháp

 • Phạm Thị Huỳnh Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01683176507
  • Email:
   huynhlien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   quê quán: Thanh Bình, Đồng Tháp

 • Thái Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01666985871
  • Email:
   tvhienthpttb2@gmail.com
 • Phan Công Trứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918999584
  • Email:
   phancongtru@gmail.com
 • Bùi Hữu Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918999187
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung