• Bùi Hữu Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại
 • Thái Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01666985871
  • Email:
   tvhienthpttb2@gmail.com
 • Phan Công Trứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918999584
  • Email:
   phancongtru@gmail.com